Stine Wiik

Vær så snill å velg type timen du ønsker:

Kun føflekksjekk uten planlagt fjerning.

Da sjekkes alle føflekker og det er tid til å ta en prøve hvis det skulle være nødvendig.

(15 minutter)

Kun føflekksjekk - med eller uten fjerning av opp til 3 føflekker.

Da sjekkes alle føflekker og det er tid til å ta en prøve hvis det skulle være nødvendig og fjerning av inntil 3 føflekker.

(30 minutter)

Time for fjerning av mer en 3 føflekker, inntil 10 føflekker.

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

(30 minutter)

Time for fjerning av 10 til 20 føflekker.

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

(45 minutter)

Timer for fjerning av mer enn 20 føflekker

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

(45 minutter)